Truy cập nội dung luôn
“Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”
Cập nhật lúc: 20:20 - 01/09/2017 Lượt xem: 409

Trong những ngày mùa thu lịch sử năm Ất Dậu, dước sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nhân dân Việt Nam đã viết nên trang sử mới: Tổng khởi nghĩa lật đổ chế độ thực dân phong kiến, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 diễn ra với khí thế sôi sục, hào hùng nhưng hầu như không đổ máu và nhanh chóng giành được thắng lợi trọn vẹn trên phạm vi toàn quốc. Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhưng rồi kẻ thù không để yên, thực dân Pháp rắp tâm trở lại xâm lược, buộc dân tộc ta phải đứng lên kháng chiến để giữ vững lời thề trong Tuyên ngôn độc lập: "Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem hết cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập". Sức mạnh của Cách mạng tháng Tám tiếp tục được chứng minh hùng hồn, được nhân lên gấp bội trong cuộc kháng chiến oanh liệt đánh thắng "hai đế quốc to" là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giải phóng toàn vẹn lãnh thổ, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của Nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, Nhân dân Việt Nam từ thời đại này đến thời đại khác đã phải đổ biết bao xương máu để giành và giữ lấy nền độc lập. Sau Cách mạng tháng Tám, tiếp đến chiến thắng Điện Biên Phủ với Hiệp định Giơ ne vơ, rồi đại thắng Mùa Xuân 1975, rồi trải qua chiến tranh phía Tây Nam, phía Bắc đất nước mới được yên ổn; non sông Việt Nam mới thu về một mối. Đồng bào Việt Nam ta dù ở miền xuôi hay miền ngược, đang sống trong nước hay ở nước ngoài cùng hướng về cội nguồn, quyết tâm gìn giữ vững bền non sông, cùng chung tay xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thịnh vượng.

Trong giai đoạn hiện nay, trước những thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn đan xen đang diễn biến phức tạp, hơn bao giờ hết đòi hỏi Nhân dân ta phải luôn nêu cao cảnh giác, quyết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc bất cứ hoàn cảnh nào. Trước diễn biến tình hình phức tạp khi mà bạn - thù, đối tác - đối tượng đang bị pha lẫn, thì hơn lúc nào hết chúng ta phải luôn tạc ghi lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dĩ bất biến, ứng vạn biến". Để bảo vệ được chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đòi hỏi phải có tầm nhìn xa, bản lĩnh vững vàng, kiên định về nguyên tắc "bất biến", nhưng phải tỉnh táo, linh hoạt, khôn khéo, "vạn biến" trong sách lược. Điều tự hào cho thế hệ chúng ta là đã và đang kế thừa, phát huy được truyền thống yêu nước bất khuất, kiên cường của dân tộc, cũng như những bài học giữ nước của cha ông. Bác Hồ cũng đã dạy: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước". Giữ nước bằng sự phấn đấu không ngừng để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, nâng cao sức mạnh tổng hợp và uy tín quốc tế; lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất, nhất định Nhân dân ta sẽ vượt qua được mọi khó khăn, thử thách, bảo vệ vững chắc non sông gấm vóc do cha ông để lại, bảo vệ thành quả vẻ vang của Cách mạng tháng Tám.

Tháng 9 năm nay, Nhân dân ta kỷ niệm 72 năm giành độc lập dân tộc, nhưng đồng thời cũng là 48 năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cần ghi nhớ sâu sắc lời Bác căn dặn: "Việc trước tiên là chỉnh đốn Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm toàn ý phục vụ Nhân dân..."; "mỗi đảng viên, cán bộ phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"; phải giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng như "giữ gìn con ngươi của mình"...

Thực hiện Di chúc của Bác, từ đó đến nay Đảng luôn quan tâm đến việc chỉnh đốn Đảng và xây dựng chính quyền cũng như hệ thống chính trị vững mạnh đảm đương sự nghiệp giải phóng đất nước, giành thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và đưa nước nhà tiếp tục tiến lên trong sự nghiệp đổi mới. Những năm gần đây, Đảng đã phát động toàn Đảng, toàn dân học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, kiên quyết đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", trong một bộ phận không nhỏ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức. Phải dựa vào dân để xây dựng Đảng để giám sát các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên một cách hiệu quả.

Phát huy truyền thống vẻ vang của Cách mạng tháng Tám, ra sức học tập và thực hiện Di chúc của Bác Hồ thì tin tưởng rằng bất cứ một thế lực nào, dù là hung bạo và xảo quyệt đến đâu cũng không thể lay chuyển được sức mạnh vô địch của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng để giữ gìn, bảo vệ non sông đất nước Việt Nam thiêng liêng và trường tồn.

Cùng với cả nước, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Hà Tĩnh là một trong bốn tỉnh giành được chính quyền đầu tiên và rất nhanh gọn chỉ trong 5 ngày (từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 8 năm 1945). Phát huy thành quả đó, Hà Tĩnh đã chiến đấu kiên cường để giữ vững vùng tự do. Là tỉnh duy nhất trong cả nước không để cho giặc Pháp đứng chân trọn được một ngày trên quê hương mình. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, Hà Tĩnh luôn đảm bảo thông đường, thông xe, quyết tâm chiến đấu bảo vệ và xây dựng quê hương, giữ vững hậu phương trực tiếp của miền Nam. Phát huy truyền thống Cách mạng tháng Tám và thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh đang có những bước chuyển mình mang tính đột phá trong sự nghiệp đổi mới, chung tay cùng cả nước xây dựng và bảo vệ nền độc lập thiêng liêng của Tổ quốc và đưa nước nhà tiến lên theo mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

                                      Hoàng Duy (Nguồn: DBND Hatinh)

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 7 3 1 7 7 8 9
Hôm nay: 17.320
Hôm qua: 25.230
Tháng này: 475.954

Liên kết Website Liên kết Website