Truy cập nội dung luôn
Hướng dẫn bổ sung về bổ nhiệm ngạch, xếp lương đối với các ngạch công chức và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức
Cập nhật lúc: 19:50 - 23/09/2017 Lượt xem: 511

Ngày 15/8/2017, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 05/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức. Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/10/2017

(Ảnh minh họa từ Internet)

1. Công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP như sau:

Áp dụng Bảng 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) đối với các ngạch công chức sau:

- Ngạch chuyên viên cao cấp: áp dụng công chức loại A3 (nhóm 1)

- Ngạch chuyên viên chính: áp dụng công chức loại A2 (nhóm 1)

- Ngạch chuyên viên: áp dụng công chức loại A1

- Ngạch cán sự: áp dụng công chức loại A0

- Ngạch nhân viên: áp dụng công chức loại B.

Áp dụng Bảng 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp của nhà nước) đối với ngạch nhân viên lái xe cơ quan.

2. Cách chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức đang giữ các ngạch công chức chuyên ngành hành chính cũ (theo quy định tại Quyết định 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993) sang ngạch công chức chuyên ngành hành chính mới (theo quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV) như sau:

- Đối với ngạch chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên: công chức đã được bổ nhiệm ở ngạch nào thì tiếp tục xếp lương ở ngạch đó.

- Đối với ngạch cán sự:

Công chức tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang kàm thì đựơc bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới)

Nếu đang xếp lương theo công chức loại A0 theo Nghị định 204 thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại A0 đó.

Nếu đang xếp lương theo công chức loại B theo Nghị định 204 thì đựơc xếp lại lương theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II, Thông tư 04/2007/TT-BNV.

Trường hợp công chức chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm nhưng đã được bổ nhiệm vào ngạch cán sự cũ và đang xếp lương theo công chức loại B theo Nghị định 204 thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại B đó trong thời hạn 06 năm kể từ ngày Thông tư 05/2017/TT-BNV có hiệu lực (ngày 01/10/2017).

Trong thời hạn 06 năm này, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập nâng cao trình độ để đủ tiêu chuẩn của ngạch cán sự mới, khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch cán sự mới thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức để xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch cán sự mới.

Trường hợp công chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét bố trí lại công việc cho phù hợp với trình độ đào tạo hoặc thực hiện tinh giản biên chế.

- Đối với ngạch nhân viên:

Đối với các đối tượng đảm nhiệm vị trí công việc thừa hành, phục vụ đã đựơc tuyển dụng vào làm công chức theo quy định pháp luật, có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên và đang xếp lương theo công chức loại B theo Nghị định 204 thì đựơc bổ nhiệm vào ngạch nhân viên mới và tiếp tục được xếp lương theo công chức loại B đó. Riêng đối với nhân viên lái xe cơ quan thì phải có bằng lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp và tiếp tục xếp lương nhân viên lái xe của Bảng 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) theo Nghị định 204.

Trường hợp công chức chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với vị trí công việc đang làm thì tiếp tục được xếp lương theo ngạch nhân viên hiện hưởng của Bảng 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) theo Nghị định 204 trong thời hạn 06 năm kể từ ngày Thông tư 05/2017/TT-BNV có hiệu lực (ngày 01/10/2017).

Trong thời hạn 06 năm này, cơ quan sử dụng công chức phải bố trí cho công chức học tập để đủ tiêu chuẩn của ngạch nhân viên mới, khi công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện ở ngạch nhân viên mới thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức để xem xét, quyết định bổ nhiệm vào ngạch nhân viên mới.

Trường hợp công chức được cử đi học tập nâng cao trình độ mà không tham gia học tập hoặc kết quả học tập không đạt yêu cầu thì cơ quan sử dụng công chức báo cáo cơ quan quản lý công chức xem xét thực hiện tinh giản biên chế.

3. Đối với nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP thì xếp lương theo Bảng 4 (Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) theo Nghị định 204.

Ngoài ra, Thông tư 05 cũng sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên./.

                                    KIM ANH – BÌNH NGUYÊN (t/h)

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 6 7 0 3 1 3 9
Hôm nay: 24.245
Hôm qua: 31.918
Tháng này: 678.690

Liên kết Website Liên kết Website