Truy cập nội dung luôn
Triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
Cập nhật lúc: 10:06 - 04/12/2017 Lượt xem: 532

Thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 trên cơ sở Quyết định 209/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh về phân bổ chỉ tiêu, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã triển khai kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào Quân đội, Công an nhân dân năm 2018.

Toàn cảnh Lễ giao nhận quân năm 2017

Theo phân bổ, năm 2018, thị xã Hồng Lĩnh được giao chỉ tiêu 36 công dân, trong đó Quân sự 30 công dân, Công an 6 công dân. Tuổi đời nam công dân đủ từ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Công dân đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, độ tuổi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Ưu tiên tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ vào quân đội, công an nhân dân có độ tuổi từ thấp đến độ tuổi cao. Có đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khỏe, học vấn…

      Để đạt được kế hoạch đề ra, UBND thị xã đã phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các phường, xã căn cứ vào tình hình thực tiễn để thực hiện. Trong thời gian tới, Ban chỉ huy Quân sự thị xã, Công an phòng Y tế, UBND các phường, xã triển khai kế hoạch tổ chức khám sức khoẻ nghĩa vụ quân sự; rà soát, thống nhất danh sách thực lực tại địa phương và công bố các loại danh sách (đủ điều kiện, miễn, hoãn, chưa gọi khám) nhằm đảm bảo công khai, dân chủ. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài TT-TH thị xã phối hợp phòng Tư pháp, Ban CHQS, các ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về Luật NVQS và các văn bản có liên quan đến công tác tuyển quân. Nhằm làm cho Nhân dân, gia đình và thanh niên nhận thức và hiểu rõ về Luật NVQS, từ đó chấp hành tốt Lệnh Gọi khám năm 2018. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể từ thị đến cơ sở cần quan tâm và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các thành viên trong Hội đồng NVQS thị xã cần làm tốt công tác tham mưu, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và chỉ đạo đối với các đơn vị được phân công phụ trách. Phối hợp với Ban CHQS thị xã  giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Hội đồng NVQS thị xã về kết quả tuyển quân của đơn vị mình.

Xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2018, UBND thị xã yêu cầu cần có sự lãnh chỉ đạo thường xuyên, sâu sát và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành liên quan, phát huy vai trò trách nhiệm thực hiện đầy đủ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt trong công tác tuyển quân năm 2018./.

 

Thu Hằng

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 4 2 7 5 6 0 3
Hôm nay: 24.496
Hôm qua: 32.511
Tháng này: 448.161

Liên kết Website Liên kết Website