Truy cập nội dung luôn
Tuyển dụng không qua thi tuyển người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo đại học trong nước vào các vị trí việc làm phù hợp
Cập nhật lúc: 15:33 - 22/01/2018 Lượt xem: 404

Ngày 13/12/2017, tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 72/2017/NQ HĐND về Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Hà Tĩnh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2017.

 

(Ảnh minh họa từ Internet)

Theo đó, quy định này áp dụng cho các nhóm đối tượng, gồm: Cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức Hội đặc thù thuộc tỉnh; Cán bộ, công chức, viên chức trong Cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội; Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức Hội đặc thù thuộc tỉnh đáp ứng các điều kiện theo quy định; Giáo sư - Tiến sĩ ; Phó Giáo sư - Tiến sĩ; Tiến sĩ; Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú; Thạc sĩ-Bác sĩ; Bác sĩ chuyên khoa I; Bác sĩ (hệ chính quy dài hạn) có chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng; Những người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên; Những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống; học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia.

Các đối tượng là những người tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên; Những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống; học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia yêu cầu phải trình độ đại học hệ chính quy công lập, sau đại học hệ chính quy tập trung và thuộc danh mục các ngành nghề cần thu hút do UBND tỉnh ban hành hằng năm hoặc theo giai đoạn, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Y tế, giáo dục, văn  hóa, văn học nghệ thuật, công nghệ thông tin, khoa học công nghệ cao.

Chính sách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo thuộc các trường hợp sau được hỗ trợ các mức kinh phí:

a) Đào tạo trong nước:

Tiến sĩ: 100 triệu đồng;Bác sỹ chuyên khoa cấp II: 80 triệu đồng;Thạc sĩ - Bác sĩ; Bác sĩ chuyên khoa cấp I: 40 triệu đồng;Bác sĩ công tác tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn: 100% học phí khóa đào tạo.

b) Đào tạo ở nước ngoài:

Các đối tượng thuộc Điểm a nêu trên (trừ đào tạo bác sĩ tại Trạm Y tế xã, phường, thị trấn) được cử đi đào tạo ở nước ngoài, nếu không được hỗ trợ từ các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; hoặc không thuộc diện được hỗ trợ theo các đề án của bộ, ngành Trung ương thì ngoài mức hỗ trợ quy định tại Tiết a, được hưởng thêm 100 triệu đồng/đối tượng được cử đi đào tạo và  hỗ trợ tối đa 05 lượt vé đi và khứ hồi hạng phổ thông giữa Việt Nam và nước có cơ sở đào tạo. Mức thanh toán theo giá vé và hóa đơn thực tế các chuyến đi cụ thể.

Điều kiện được cử đi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

a) Đối với cán bộ, công chức:

Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu; Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, công vụ tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm; Điều kiện, tiêu chuẩn khác của cơ sở đào tạo (nếu có).

b) Đối với viên chức:

Đã kết thúc thời gian tập sự (nếu có); Có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo;riêng đối với y sĩ công tác tại Trạm Y tế xã, phường thị trấn được cử đi học bác sĩ cam kết 10 năm trở lên;Chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;Điều kiện, tiêu chuẩn khác của cơ sở đào tạo (nếu có).

c) Đối với đào tạo tiến sỹ, chuyên ngành đào tạo phải thuộc các ngành nghề tỉnh cần, ưu tiên đối với các vị trí và các cơ sở giảng dạy, nghiên cứu khoa học, y học.

d) Ngoài các điều kiện trên đây, cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học theo các chương trình hợp tác với nước ngoài được ký kết hoặc gia nhập nhân danh Nhà nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, còn phải đáp ứng yêu cầu khác của chương trình hợp tác.

Giáo viên được cấp có thẩm quyền cử đi đào tạo lại để chuẩn hóa trình độ phục vụ cho việc chuyển đổi cân đối thừa thiếu giáo viên trên địa bàn huyện, địa bàn tỉnh (nam không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi) được hỗ trợ kinh phí theo quy định. Ngoài ra, số giáo viên này được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng/người với hình thức hỗ trợ 01 lần sau khi có quyết định bố trí công tác.

Hình thức hỗ trợ: hỗ trợ 01 lần ngay sau khi hoàn thành khóa học, nhận bằng và chứng chỉ.

Chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao

Điều kiện, định mức hỗ trợ thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao: hỗ trợ đối với tất cả các trường hợp cam kết về làm việc tại tỉnh tối thiểu 10 năm liên tục trở lên (kể cả ngành y) tính từ ngày có quyết định tuyển dụng, tiếp nhận.

Giáo sư - Tiến sĩ: Ưu tiên những ngành nghề, lĩnh vực tỉnh có nhu cầu (nam không quá 55tuổi, nữ không quá 50tuổi) có nguyện vọng về làm việc tại Hà Tĩnh được hỗ trợ kinh phí một lần 300 triệu đồng và hỗ trợ thêm 500 triệu đồng nếu chưa có nhà ở tại tỉnh.

Phó Giáo sư - Tiến sĩ: Ưu tiên những ngành nghề, lĩnh vực tỉnh có nhu cầu (nam không quá 55tuổi, nữ không quá 50tuổi) có nguyện vọng về làm việc tại Hà Tĩnh, được hỗ trợ kinh phí một lần 200 triệu đồng và hỗ trợ thêm 300 triệu đồng nếu chưa có nhà ở tại tỉnh.

Tiến sĩ: Ưu tiên những chuyên ngành, lĩnh vực tỉnh có nhu cầu như y tế, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin và một số ngành nghề đặc thù tỉnh còn thiếu(nam không quá 45tuổi, nữ không quá 40tuổi) có nguyện vọng về làm việc tại Hà Tĩnh, được hỗ trợ kinh phí một lần 300 triệu đồng.

Riêng ngành Y tế: Thu hút đối tượng thuộc các chuyên khoa ngành Y tế Hà Tĩnh có nhu cầu, nam không quá 50 tuổi, nữ không quá 45 tuổi cam kết về làm việc trong ngành y tế Hà Tĩnh tối thiểu 5 năm được hỗ trợ như sau:

a) Giáo sư - Tiến sĩ: 500 triệu.

b) Phó Giáo sư - Tiến sĩ: 400 triệu.

c) Tiến sĩ -Bác sĩ: 300 triệu đồng.

d) Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ nội trú: 250 triệu.

đ) Thạc sĩ - Bác sĩ, Bác sĩ chuyên khoa I: 100 triệu.

e) Bác sỹ (hệ chính quy dài hạn) tốt nghiệp loại xuất sắc, loại giỏi Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh: 60 triệu đồng.

f) Bác sỹ (hệ chính quy dài hạn) tốt nghiệp loại khá Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh; loại giỏi các trường Đại học Y khác (trúng tuyển theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ): 40 triệu đồng.

g) Bác sỹ (hệ chính quy dài hạn) tốt nghiệp loại khá các Trường Đại học Y khác (trúng tuyển theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ): 30 triệu đồng.

Các đối tượng trên nếu về công tác tại các đơn vị y tế thuộc các huyện miền núi Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Tâm thần, Trung tâm Pháp y được hỗ trợ thêm 20 triệu đồng, nếu về công tác tại các Trạm y tế xã, phường, thị trấn được hỗ trợ thêm 50 triệu đồng.

Các đối tượng thuộc Điểm a, b, c, d nêu trên nếu tốt nghiệp đào tạo ở nước ngoài, mức hỗ trợ tăng thêm 50 triệu đồng/đối tượng thu hút.

Những người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp với vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, thể dục thể thao, các ngành nghề truyền thống thuộc lĩnh vực tỉnh rất cần được xét tuyển đặc cách và hỗ trợ kinh phí một lần 100 triệu đồng.

Người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo đại học trong nước được tuyển dụng không qua thi vào các vị trí việc làm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng và được hỗ trợ thêm 30 triệu đồng.

Riêng tuyển dụng giáo viên ngành giáo dục quy định thêm:

a) Những người tốt nghiệp đại học sư phạm loại giỏi: Đã đạt giải quốc tế, khu vực hoặcquốc gia trước khi vào học ngành sư phạm phù hợp với môn thi đã đoạt giải (được tuyển thẳng hoặc có điểm tuyển sinh đầu vào 25 điểm trở lên, không kể điểm ưu tiên), nếu có cam kết phục vụ tối thiểu 10 năm liên tục trở lên trong ngành giáo dục, phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng thì được tuyển dụng vào ngành giáo dục và được hỗ trợ 50 triệu đồng.

b) Các trường hợp tuyển dụng đại học sư phạm loại giỏi (trừ trường hợp trên) thực hiện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nội vụ;

c) Tuyển dụng đặc cách giáo viên thực hiện theo nhu cầu của vị trí việc làm và trong phạm vi biên chế còn thiếu so với số biên chế được cấp có thẩm quyền giao. Ngoài chỉ tiêu được tuyển dụng hàng năm, cho phép ngành giáo dục và đào tạo được xét tuyển đặc cách (chỉ tuyển đại học sư phạm chính quy loại giỏi) thêm 20% chỉ tiêu theo kế hoạch tuyển dụng hàng năm để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với tuyển dụng nhân lực công nghệ thông tin: tuyển dụng công chức không qua thi, xét tuyển viên chức đặc cách ngành công nghệ thông tin thực hiện theo nhu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và hỗ trợ 50 triệu đồng đối với các đối tượng sau:

a) Tuyển dụng công chức không qua thi đối với những người tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành công nghệ thông tin tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước, người tốt nghiệp đại học, sau đại học chuyên ngành công nghệ thông tin loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài; xét tuyển viên chức đặc cách đối với những người tốt nghiệp đại học loại giỏi, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ ở trong nước và ngoài nước chuyên ngành công nghệ thông tin.

b) Những người có trình độ từ đại học chính quy trở lên trong các chuyên ngành về công nghệ thông tin, có các công trình nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, có kinh nghiệm làm việc từ 03 năm trở lên (đối với tuyển dụng viên chức) hoặc 05 năm trở lên (đối với tuyển dụng công chức).

Hình thức hỗ trợ: hỗ trợ 01 lần khi nhận công tác.

Nghị quyết cũng quy định chính sách thưởng đối với nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời cũng quy định rõ trách nhiệm của các đối tượng khi được hưởng, như:

Đối với đối tượng được cử đi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao: Thực hiện quy định về đào tạo cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy chế đào tạo và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo trong thời gian tham gia khóa học; thực hiện quy định về đền bù chi phí đào tạo quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác.

Đối với đối tượng thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao: Chấp hành việc phân công công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý, theo thời gian và địa bàn như đã cam kết (không tính thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng);Trường hợp tự chấm dứt hợp đồng làm việc; không thực hiện đúng sự phân công, bố trí công tác thì chịu trách nhiệm hoàn trả lại toàn bộ các khoản trợ cấp đã được hưởng theo chính sách của tỉnh và các khoản trợ cấp đi học (nếu có) theo quy định hiện hành của Nhà nước. Việc hoàn trả phải hoàn thành trước khi làm các thủ tục chuyển đi và nghỉ việc tại cơ quan, đơn vị.

Hội đồng nhân dân tỉnh cũng giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan rà soát để bãi bỏ các chính sách liên quan trái với nội dung quy định tại Nghị quyết./.

 Bảo Phương Bình Nguyên

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 6 7 0 1 8 4 5
Hôm nay: 22.951
Hôm qua: 31.918
Tháng này: 677.396

Liên kết Website Liên kết Website