Truy cập nội dung luôn
Kết quả năm 2017 – Tiền đề quan trọng để xây dựng Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III
Cập nhật lúc: 14:34 - 09/02/2018 Lượt xem: 528

Thị xã Hồng Lĩnh là địa phương hội tụ đầy đủ các yếu tố về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, xã hội để phát triển thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh. Nhận thức sâu sắc điều đó, năm 2017, mặc dù trong điều kiện khó khăn chung của cả tỉnh, nhưng cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp ở Hồng Lĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt các chủ trương, nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, chỉnh trang đô thị, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, hướng tới xây dựng Hồng Lĩnh đạt đô thị loai III vào năm 2020.

Lễ cắt băng khánh thành Chợ Hồng sơn – La giang thị xã Hồng Lĩnh

Năm 2017, kinh tế thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục phát triển khá, cơ cấu chuyển dịch theo hướng kinh tế đô thị; kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp; tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư, thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác (thu hút được 08 dự án đầu tư, thành lập mới 22 doanh nghiệp, 02 hợp tác xã, 13 tổ hợp tác). Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư chỉnh trang đô thị với 48 công trình, như: làm đường bê tông, xây mương, rãnh thoát nước, xây dựng mới và nâng cấp nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, xây dựng hệ thống điện chiếu sáng... với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng (chưa tính ngày công đóng góp của nhân dân). Đã đầu tư hoàn thiện và đạt thêm 03 tiêu chí đô thị loại III, nâng tổng số các tiêu chí đã đạt lên 40/59 tiêu chí. Hệ thống các cơ sở dịch vụ tiếp tục phát triển; hoạt động của Trung tâm Thương mại siêu thị tổng hợp khá sôi động; hoàn thành việc xây dựng và đưa vào sử dụng chợ Hồng Sơn - La Giang; ra mắt Sàn giao dịch nông sản thực phẩm Bắc miền Trung tại thị xã Hồng Lĩnh; hệ thống dịch vụ như điện lực, ngân hàng, viễn thông, bưu chính…. phát triển nhanh, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân và doanh nghiệp.

Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, thị xã Hồng Lĩnh cũng đặc biệt quan tâm đến phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Năm 2017 đã tổ chức tốt chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Thị xã (02/3/1992 - 02/3/2017), tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VI; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững ở tốp đầu toàn tỉnh, có 17/21 trường học đạt chuẩn quốc gia, các chỉ tiêu năm học đạt và vượt kế hoạch; chất lượng, số lượng học sinh giỏi các cấp học tăng. Hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ và y đức của đội ngũ nhân viên y tế, không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, từng bước xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh trở thành trung tâm khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực phía Bắc của tỉnh. Quan tâm thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định, thuận lợi để đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo Thị xã và phường Đức Thuận trao tiền hỗ trợ cho người có công nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ

Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được phát huy; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể ngày càng hiệu quả. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao chất lượng công tác vận động quần chúng, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, tạo sự đồng thuận để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Tăng cường cải cách hành chính, đầu tư xây dựng và đưa Trung tâm Hành chính công thị xã vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

 Những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2017 là rất đáng trân trọng, tự hào, song quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: quy mô dân số nhỏ, đơn vị hành chính ít; xuất phát điểm thấp; thu ngân sách thiếu bền vững; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị chuyển biến chậm; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông còn tiềm ẩn; năng lực lãnh đạo của một số tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể còn khó khăn; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa chủ động trong tham mưu, thiếu năng động, sáng tạo, tâm huyết, tận tụy trong công tác... Đây là lực cản đang kìm hãm sự phát triển của thị xã trong thời gian tới.

Bước sang năm mới Mậu Tuất 2018 - Một năm dự báo có nhiều thời cơ, thuận lợi mới, Đảng bộ và nhân dân thị xã tiếp tục phát huy đoàn kết, thống nhất và những thành tích, kết quả đạt được, tập trung khắc phục khó khăn, hạn chế, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Vì vậy, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của thị xã theo Chương trình số 15-CT/ThU của Ban Thường vụ Thị ủy. Chủ động tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp, doanh nhân để kêu gọi, thu hút các nguồn lực, các dự án đầu tư vào thị xã; đôn đốc triển khai các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, góp phần tăng nhanh tốc độ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của thị xã.

Hai là, tập trung đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ; nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thương mại siêu thị tổng hợp và các chợ trên địa bàn; chú trọng phát triển các trung tâm phân phối hàng hóa, đại lý cấp I, cấp II; phát huy hiệu quả Sàn giao dịch nông sản thực phẩm Bắc miền Trung tại chợ Hồng Sơn - La Giang để từng bước trở thành đầu mối cung cấp nông sản thực phẩm sạch cho nhân dân cả tỉnh và khu vực Bắc miền Trung. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, nhất là hệ thống nhà hàng, khách sạn, ngân hàng, viễn thông, bưu chính…đáp ứng nhu cầu của nhân dân thị xã và du khách khi về với Hồng Lĩnh.

Ba là, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng cường liên doanh, liên kết, áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. Trước hết thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung đã được kết luận tại Hội thảo chuyên đề toàn thị xã về nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Chào đón năm 2018 với khí thế mới, quyết tâm mới

Bốn là, đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/ThU của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; quan tâm đầu tư, nâng cấp hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Huy động xã hội hóa các nguồn lực trùng tu, tôn tạo, nâng cấp các di tích văn hóa - lịch sử, tạo điều kiện để phát triển du lịch, dịch vụ. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị các trường học; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ, ý thức trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành Giáo dục. Phát huy hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và y đức của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành Y tế. Mở rộng quan hệ đối ngoại, liên doanh, liên kết, chuyển giao kỹ thuật cao trong khám và điều trị bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội; quan tâm công tác giảm nghèo thực chất và bền vững.

Năm là, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng và đẩy mạnh phong trào chỉnh trang đô thị, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn trật tự kỷ cương đô thị; phát động và thực hiện tốt cuộc vận động mỗi người, mỗi nhà tích cực tham gia trồng và bảo vệ hệ thống cây xanh trên địa bàn từng thôn, tổ dân phố, từng phường, xã, từng tuyến đường, góp phần xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng Xanh - Sạch - Đẹp.

Sáu là, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thường xuyên đề cao tinh thần cảnh giác; chủ động dự báo và nắm chắc tình hình, tổ chức hiệu quả các đợt truy quét, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài và mới phát sinh, đảm bảo vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn toàn thị xã.

Bảy là, tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thị xã Hồng Lĩnh; quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân, giám sát việc thực hiện chức trách của người đứng đầu, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đẩy mạnh công tác vận động quần chúng của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể theo hướng sâu sát cơ sở, tập trung cho cơ sở, để từ đó, tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết, đề án, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thị xã nói chung, mà trước hết là xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020.

Tám là, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính thực chất, thiết thực, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hành chính công thị xã. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ, năng lực, luôn năng động, sáng tạo, tận tụy, tâm huyết trong công việc; có tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và thường xuyên chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, đóng góp xứng đáng công sức, trí tuệ của mình để cùng với Đảng bộ và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Xuân mới Mậu Tuất sắp đến, kính chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới thắng lợi mới./.

                                                       ĐẶNG THANH HẢI

                                                       Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 6 6 9 3 3 1 9
Hôm nay: 14.425
Hôm qua: 31.918
Tháng này: 668.870

Liên kết Website Liên kết Website