Truy cập nội dung luôn
Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước tạo động lực phát triển nhanh, bền vững
Cập nhật lúc: 15:19 - 11/06/2018 Lượt xem: 306

Năm 2018, hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, ngay từ đầu năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, UBND thị xã Hồng Lĩnh đã phát động phong trào thi đua và được sự hưởng ứng tích cực của tất cả các cơ quan, địa phương, đơn vị, cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Khí thế thi đua đó cùng với sự sáng tạo trong quá trình triển khai thực hiện các phong trào đã tạo nên động lực mới, mang lại những tín hiệu tích cực về phát triển kinh tế - xã hội trên các lĩnh vực.

Bà con nông dân thị xã Hồng Lĩnh được mùa lúa xuân

Tin vui đầu tiên có thể nói là trên công trường rộng lớn của những ngày thu hoạch vụ lúa Xuân, những trà lúa chín rộ đang được bà con nhân dân tập trung thu hoạch để chuẩn bị kịp cho mùa vụ tới theo đúng lịch thời vụ, là năm nhân dân thị xã đang rất phấn khởi với vụ Xuân được mùa toàn diện, bình quân toàn thị xã ước đạt 58,98tạ/ha, đạt 100,7% kế hoạch (năng suất trung bình chung toàn tỉnh là 55 tạ/ha); trong đó có hai đơn vị đạt năng suất trên 60 tạ/ha gồm phường Đức Thuận (60,7 tạ/ha) và xã Thuận Lộc (60,2 tạ/ha). Đạt được kết quả đó, ngay từ đầu vụ sản xuất, thị xã đã tổ chức hội thảo từ phường, xã đến thị xã để tập trung chỉ đạo các đơn vị theo đề án đã duyệt, đó là chấp hành cơ cấu giống, khung lịch thời vụ, ra quân đánh bắt chuột, chủ động trong công tác chăm sóc, dự tính, dự báo và tổ chức phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả.

Trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp để chia sẽ, tháo gỡ những khó khăn; kêu gọi đầu tư đi vào thực chất, đúng nghĩa với việc rải thảm đỏ, đó là các đơn vị, cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hướng dẫn, cung cấp các thông tin chính xác, kịp thời để cùng với các doanh nghiệp lập hồ sơ đề xuất dự án đảm bảo có hiệu quả, một số khu đất trước đây chưa có nhà đầu tư nào quan tâm thì nay đã có nhiều doanh nghiệp cùng quan tâm, tìm hiểu và trình hồ sơ đề xuất lên UBND tỉnh. Các doanh nghiệp trên địa bàn đang từng bước phát triển, đảm bảo bền vững, với gần 300 doanh nghiệp và các Chi nhánh văn phòng đại diện, 20 HTX, tổng số vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh trên 1.550 tỷ đồng; đội ngũ doanh nhân Hồng Lĩnh từng bước vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất. Số doanh nghiệp trực tiếp sản xuất tăng lên hàng năm, nhiều công ty đã vươn ra tỉnh bạn và trở thành đối tác tin cậy trong nhiều dự án lớn, tiêu biểu như các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn, Công ty TNHH Như Nam, Công ty TNHH Trung Nam, Công ty TNHH Khánh Giang, Công ty Vinatex Hồng Lĩnh... Hệ thống Ngân hàng thương mại phát triển nhanh, đến nay có 3 chi nhánh, 4 phòng giao dịch thuộc 7 hệ thống ngân hàng và 1 quỹ tín dụng nhân dân hoạt động có hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, tăng thu ngân sách; các nguồn vốn của Phòng giao dịch - Ngân hàng chính sách xã hội thị xã đều phát huy có hiệu quả đối với các đối tượng vay trên địa bàn. Hiện nay, toàn thị xã có trên 2.720 hộ kinh doanh, tăng 94 hộ so với cùng kỳ năm 2017, giải quyết việc làm cho 3.467 lao động, cho thu nhập từ 4 - 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Công nhân Công ty Cổ phần Vinatex Hồng Lĩnh gia công sản phẩm

Công tác huy động nguồn lực từ Nhân dân để thực hiện các công trình chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng nhà nước hỗ trợ 50%, nhân dân đóng góp 50% được chú trọng. Hạ tầng các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn từng bước được củng cố; các cơ sở giáo dục, y tế, thể dục thể thao, cơ sở vật chất các cơ quan đảng, chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội được đầu tư, nâng cấp. Năm 2018, thị xã đề ra kế hoạch để tập trung xây dựng 04 tuyến đường văn minh đô thị, hiện nay đã đạt 01 tuyến, 03 tuyến còn lại đang triển khai; 63 công trình chỉnh trang đô thị, đã triển khai xây dựng được 38 công trình; thực hiện tốt công tác bảo trì 12 tuyến đường đảm bảo xanh - sạch - đẹp - văn minh với tổng chiều dài 31,8km.

Hưởng ứng phong trào thi đua trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, thị xã đã phát động phong trào, huy động nguồn lực xã hội hóa để trồng mới thêm 1.715 cây xanh vào đầu năm 2018 trên các tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Đổng Chi và một số tuyến chính ở các phường, xã; dự kiến đến nay tỷ lệ cây xanh đạt 2,9m2/người, tăng 7,5%, góp phần từng bước đáp ứng và đạt tiêu chí cây xanh đô thị loại III.

Công tác quản lý nhà nước về văn hoá có nhiều tiến bộ, từng bước hình thành nếp sống văn hoá, văn minh đô thị; các thiết chế văn hoá được đầu tư xây dựng; phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ và công tác đánh giá chất lượng tiêu chí gia đình văn hóa ngày càng đi vào thực chất. Công tác trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hoá được quan tâm và tăng cường; các Lễ hội truyền thống cơ bản được khôi phục, ngày càng thu hút được đông đảo quần chúng tham gia.

Công tác an sinh xã hội được quan tâm và đạt nhiều kết quả thiết thực. Đẩy mạnh phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", huy động nhiều nguồn lực để chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách. Tập trung triển khai công tác đào tạo nghề, tư vấn, giải quyết việc làm, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng, quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.

Lĩnh vực y tế, dân số có nhiều chuyển biến tích cực; mạng lưới y tế cơ sở được tập trung củng cố, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; chất lượng công tác khám chữa bệnh, thái độ phục vụ cho nhân dân có sự chuyển biến tích cực. Hiện nay, tính bình quân có 10,6 bác sỹ/1 vạn dân, 47 giường bệnh/1 vạn dân; có 6/6 phường, xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020. Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 83%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 6,6%.

Công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân và lực lượng dân quân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được chú trọng. Nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác trước âm mưu "Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ" của các thế lực thù địch. Chỉ đạo phường, xã xây dựng cụm nội thị an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu; triển khai tốt các đợt diễn tập phòng thủ, chiến đấu trị an. Chủ động nắm, dự báo kịp thời tình hình, phát hiện những vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ, trở thành điểm nóng, tạo môi trường an ninh ổn định, bảo vệ, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của thị xã. Xây dựng các phương án, kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc ở cơ sở, góp phần ngăn chặn, làm thất bại âm mưu "Diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổˮ của các thế lực thù địch và bọn phản động, đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, văn hoá, tư tưởng... làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống nguy cơ "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa".

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (XII) "về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Quyết định 52/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh, Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Thị ủy "về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang", gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn, tổ dân phố". Lãnh đạo thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ.

Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng và hoạt động của "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa" các cấp. Trung tâm hành chính công thị xã (được thành lập và đưa vào hoạt động tháng 10/2017) đã tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đúng hẹn trên 99%, tạo điều kiện tốt nhất phục vụ nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND với Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể cấp thị; quan tâm, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác "dân vận chính quyền" ở các cấp từ phường, xã đến thị xã.

Tiếp tục đổi mới hoạt động giám sát, nhất là giám sát chuyên đề, phối hợp làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng mở rộng dân chủ, thiết thực, hiệu quả; quan tâm, ưu tiên hàng đầu cho việc giải quyết, xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tổ chức các cuộc đối thoại và trực tiếp làm việc với doanh nghiệp, HTX để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, tuyển dụng lao động, đào tạo nghề. Chỉ đạo thực hiện tốt các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xét xử của Tòa án nhân dân.

Phong trào thi đua của Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể ngày càng sâu rộng và hiệu quả; nhiều phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, có giá trị làm lợi lớn, như phong trào "Làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững" của Hội phụ nữ thị xã; phong trào hiến máu tình nguyện, từ thiện, nhân đạo có sức lan tỏa sâu rộng trong nhân dân (đợt 1 năm 2018 đã huy động được 340 đơn vị máu, đạt 136% kế hoạch tỉnh giao).

Tập trung đẩy mạnh thi đua, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt tiêu chí đô thị loại III

Từ nay đến năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hồng Lĩnh đang và sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đề ra, từng bước đạt các tiêu chí đô thị loại III vào năm 2020, phấn đấu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, xây dựng một đô thị năng động, phát triển, con người văn minh, thanh lịch.

Thấm nhuần lời Bác dạy "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất", với truyền thống chăm chỉ trong lao động sản xuất, quyết tâm cao, đoàn kết, chung sức đồng lòng, với cách làm sáng tạo, chắc chắn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra trong năm 2018 cũng như mục tiêu nhiệm kỳ 2015 -2020./.   

                                                           TRẦN QUANG TUẤN

                                                                  Phó bí thư – Chủ tịch UBND Thi xã

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 7 3 1 8 3 5 6
Hôm nay: 17.887
Hôm qua: 25.230
Tháng này: 476.521

Liên kết Website Liên kết Website