Truy cập nội dung luôn
Đảng bộ Cơ quan chính quyền thị xã: Tuyên truyền, quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)
Cập nhật lúc: 16:45 - 02/07/2018 Lượt xem: 245

Sáng nay 02/7, Đảng bộ cơ quan chính quyền thị xã đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19  của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) gắn với tình hình xây dựng chương trình hành động, Đề án của thị xã Hồng Lĩnh cho toàn thể cán bộ, công chức viên chức cơ quan.

Đ/c Bùi Tuấn, Thị ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18, 19  của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII)

Theo chương trình hành động số 920-Ctr/TU về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"  sẽ thực hiện thí điểm một số mô hình mới về tổ chức bộ máy và kiêm nhiệm chức danh; tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương phải xây dựng Đề án về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy từ bên trong. Sắp xếp thu gọn hợp lý các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn theo quy định về quy mô dân số, diện tích tự nhiên và giảm số lượng thôn, tổ dân phố. Giảm tối thiểu 10% biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị khóa XI.Chương trình hành động cũng nêu ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với tổ chức của Đảng, hệ thống chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng.

Đối với Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII: Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, theo chương trình hành động dự kiến đến năm 2021 sẽ giảm tối thiểu 10% đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập, 10% biên chế; sự nghiệp giáo dục và đào tạo dự kiến sẽ sắp xếp kiện toàn theo 02 hướng: sáp nhập các trường THCS với nhau hoặc sáp nhập liên cấp Tiểu học, THCS; Mầm non sẽ sắp xếp theo hướng xã hội hóa ở những nơi có điều kiện, đối với THPT tại Hồng Lĩnh sẽ giải thể trường THPT Hồng Lam; đối với sự nghiệp Y tế, sẽ sáp nhập Trung tâm Dân số KHHGĐ với Trung tâm Y tế dự phòng, Bệnh viện Đa khoa thành Trung tâm Y tế Đa chức năng cấp huyện; xem xét giải thể Trạm Y tế ở những nơi có Trung tâm Y tế trong vòng bán kính 4km; …

Hiện nay, UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch 178 triển khai nội dung chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh để thực hiện nội dung các Nghị quyết 18, 19. Cùng với tỉnh, hiện nay BTV Thị ủy cũng đã xây dựng Chương trình thực hiện, giao UBND thị xã xây dựng Đề án cụ thể và sẽ triển khai thực hiện theo lộ trình và hướng dẫn của cấp trên trong thời gian tới./.

            BÌNH NGUYÊN

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 6 6 6 7 8 0 0
Hôm nay: 20.824
Hôm qua: 20.940
Tháng này: 643.351

Liên kết Website Liên kết Website