Truy cập nội dung luôn
Truyền thông các kết quả nghiên cứu góp phần đưa khoa học kỹ thuật vào cuộc sống
Cập nhật lúc: 09:18 - 25/10/2018 Lượt xem: 276

Hiện nay, khoa học kỹ thuật và công nghệ đã trở thành động lực trực tiếp thúc đẩy sản xuất và tiến bộ xã hội; trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hiện nay đã có hàng ngàn kết quả nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực đang cần thông tin, tuyên truyền, chia sẻ đến cán bộ đảng viên và Nhân dân để chọn lọc, tiếp thu, ứng dụng vào đời sống và sản xuất ra của cải vật chất. Tuy vậy, cho đến nay, việc truyền thông các kết quả nghiên cứu đó chưa được chúng ta đặt vấn đề nghiêm túc, vì vậy khá nhiều công trình nghiên cứu mặc dù có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn nhưng phải "nằm trong ngăn tủ" chỉ vì trách nhiệm của các cấp, các ngành, chủ nhân của chúng không quảng bá, chuyển giao đứa con tinh thần đến với công chúng.

Chưa thống kê được hết tất các các đề tài nghiên cứu, sáng kiến kinh nghiệm của các tần lớp Nhân dân, nhưng chỉ tính riêng trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức hiện nay của thị xã Hồng Lĩnh đã có trên 67 đề tài nghiên cứu trình độ thạc sỹ, 02 đề tài nghiên cứu tiến sỹ trên nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh...;

Bộ sản phẩm Hố ga giao thông (kiểu 2) của Công ty TNHH Núi Hồng,làng nghề Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh vinh dự được giải sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018

 Đã có hàng trăm sáng kiến kinh nghiệm trong các tầng lớp Nhân dân đạt giải cấp khu vực, quốc gia, tỉnh, cấp thị có giá trị lớn được áp dụng vào thực tiễn. Đáng chú ý từ năm 2013 – 2017 trên địa bàn Thị xã có 10 đề tài, sản phẩm đạt giải cấp khu vực, quốc gia; có 58 đề tài, sản phẩm đạt giải cấp tỉnh. Các đề tài, sản phẩm đó đã và đang áp dụng thành công trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Công bằng mà nói, truyền thông khoa học kỹ thuật và công nghệ về mặt nào đó cũng là chức năng của nhà khoa học, nhà nghiên cứu và là tiêu chí để đánh giá năng lực cống hiến của tác giả. Chính vì vậy, nhà bác học nổi tiếng Albert Einstein cũng từng nói: "Nếu bạn không thể giải thích điều gì đó một cách đơn giản, bạn không hiểu tốt vấn đề" hay nhà vật lý lừng danh Allen Bromley (Cựu Chủ tịch hội Vật lý Hoa Kỳ) cũng nói thẳng là: "Nếu nhà khoa học không thể giải thích những gì họ đang làm cho một người bình thường hiểu thì điều đó cũng có nghĩa nhà khoa học cũng không hiểu vấn đề". Như vậy, chúng ta không chỉ ngồi trong "Tháp ngà" để tạo ra sản phẩm trí tuệ về khoa học kỹ thuật mà phải biết gắn kết, truyền đạt những ý tưởng và phương pháp khoa học đến công chúng. Vì ít ra nhiều tác giả nghiên cứu cũng đang sử dụng một phần nguồn ngân sách, tiền thuế của người dân cho các nghiên cứu của mình, cho nên họ cũng phải có trách nhiệm truyền thông cho công chúng biết những gì họ đang làm, kết quả sử dụng đồng tiền ra sao?

Đã đến lúc chúng ta cần nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ gắn kết với đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, chia sẻ các kết quả nghiên cứu đến với công chúng để được phát huy giá trị nghiên cứu trong thực tiễn. Một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông là sự kết hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu với công tác tuyền thông để chuyển hóa các thông tin đến với công chúng. Cần đổi mới một cách cơ bản nội dung, phương thức truyền thông với các giải pháp cơ bản như sau:

Thứ nhất, cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân cần phải nhận thức cao về vai trò của công tác tuyên truyền khoa học kỹ thuật, để khoa học kỹ thuật thực sự là động lực của phát triển; quan tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và đời sống, là yếu tố quyết định trong việc nâng cao năng lực sản xuất, tăng năng suất lao động, có giá cả cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;

Thứ hai, cơ quan quản lý nhà nước khi đã bố trí, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho những tác giả nghiên cứu các đề tài cần có mục yêu cầu phải mô tả cách thức phổ biến, chuyển giao các kết quả nghiên cứu một cách ngắn gọn, dễ hiểu, dễ áp dụng và được đăng tải trên các phương tiện thông tin của Thị xã, để tạo nên môi trường học tập cộng đồng, nhằm phát huy tối đa các giá trị nghiên cứu. Đồng thời khuyến khích các đề tài nghiên cứu khác có nhu cầu truyền thông đến công chúng.Cơ quan quản lý thông tin, truyền thông có trách nhiệm thẩm định, lưu giữ các kết quả nghiên cứu của tất cả các đề tài, công khai trên các phương tiện thông tin, mạng truyền thông kịp thời, chính xác cho công chúng.

Ban chấp hành khóa 4, nhiệm kỳ 2018 -2023 Hội KH&KT phường Trung Lương nhận nhiệm vụ trước Đại hội KH&KT phường

Thứ ba, chính những tác giả đã và đang nghiên cứu, đã có các đề tài được công bố phải coi trọng công tác truyền thông. Thay vì cứ lặng lẽ nghiên cứu, chúng ta cần chủ động thông tin kip thời các thành tựu nghiên cứu (đã được thẩm định) cho các phương tiện thông tin. Cần phải nhận thức được rằng: Sẽ là một sự lãng phí lớn từ chính các tác giả có đề tài nghiên cứu nhưng không đến được với Nhân dân và doanh nghiệp.

Cuối cùng, việc trước mắt, cấp ủy các cấp cần có sự chỉ đạo, các cơ quan quản lý nhà nước, tác giả của các đề tài nghiên cứu, các luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ (đã có), các sáng kiến kinh nghiệm, những sáng tạo khoa học kỹ thuật đạt giải các cấp cần xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp các tác giải đã có công trình nghiên cứu để biên tập ngắn gọn, thuyết minh dễ hiểu, dễ nhớ để các cơ quan thông tin của Thị xã kịp thời truyền thông đến công chúng trong thời gian tới, nhằm tạo nên hiệu ứng bào trùm trong toàn thể cán bộ đảng viên và Nhân dân của Thị xã, đó cũng chính là chúng ta đang khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của mãnh đất và con người Hồng Lĩnh./.

                                                            Nuyễn Thăng Long

                                    (Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Thị ủy Hồng Lĩnh)

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 8 2 1 8 4 5 4
Hôm nay: 10.374
Hôm qua: 32.035
Tháng này: 613.575

Liên kết Website Liên kết Website