Truy cập nội dung luôn
Khi đại biểu dân cử là những tuyên truyền viên
Cập nhật lúc: 16:40 - 06/12/2018 Lượt xem: 128

Xác định việc tuyên truyền, giải thích các nghị quyết HĐND các cấp được ban hành gắn liền với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng là trách nhiệm của đại biểu dân cử. Trong  những năm qua, các vị đại biểu HĐND thị xã bầu tại phường Nam Hồng đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND phường Nam Hồng tham gia tích cực hoạt động này.

Đã thành thói quen, sau mỗi kỳ họp thường lệ HĐND các cấp, đại biểu Bùi Văn Quảng – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại phường Nam Hồng chủ động đề nghị Thường trực HĐND thị xã cung cấp nội dung các nghị quyết mà HĐND tỉnh, HĐND thị xã vừa ban hành để làm căn cứ xây dựng kế hoạch phối hợp UBND, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của phường Nam Hồng tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật gắn với triển khai thực hiện nghị quyết HĐND các cấp tại các tổ dân phố. Theo đó, nội dung để tuyên truyền tại các cuộc họp cũng được Tổ trưởng Bùi Văn Quảng chủ động chuẩn bị, sau đó lấy ý kiến các vị đại biểu HĐND thị xã trong Tổ, đồng thời làm việc với UBND phường để xây dựng chương trình cuộc tuyên truyền cụ thể.

Đại biểu HĐND thị xã và phường Nam Hồng phối hợp TXCT tuyên truyền, giải thích Nghị quyết HĐND 2 cấp sau kỳ họp HĐND giữa năm 2018

Thực tiễn các cuộc TXCT trước và sau kỳ họp HĐND các cấp, nhất là TXCT sau kỳ họp HĐND số lượng cử tri tham gia rất ít, có điểm toàn đại cử tri. Việc phối hợp UBND, UBMTTQ và các đoàn thể để tổ chức 01 cuộc chung vừa tuyên truyền gắn với triển khai nghị quyết và tuyên truyền pháp luật là cách làm mới để khắc phục tình trạng cử tri không mặn mà với hoạt động tiếp xúc với đại biểu dân cử, đồng thời giảm nhiều cuộc họp cùng một nội dung tương đồng, bởi như nội dung nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng, hàng năm, đại biểu HĐND cũng tuyên truyền, hôm sau UBND triển khai chương trình thực hiện nghị quyết cũng nội dung đó, MTTQ và các đoàn thể triển khai hoạt động của mình cũng bám vào nội dung đó nên gộp lại là hợp lí. Song song với việc triển khai nghị quyết, tại cuộc họp, chủ trì cũng điều hành tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật mới ban hành, thay đổi gắn với đời sống Nhân dân trên các lĩnh vực như đất đai, chế độ chính sách, thực hiện phương pháp hỏi – đáp pháp luật, chủ trương, chính sách theo nghị quyết HĐND các cấp cho các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhờ đó, số lượng cử tri tham gia rất đông, có điểm lên tới trên 300 người tham gia.

Bình quân 1 năm Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại phường Nam Hồng tổ chức 02 đợt TXCT sau kỳ họp thường lệ tại 8/8 tổ dân phố trên địa bàn thông qua việc phối hợp UBND, UBMTTQ và các đoàn thể phường lồng ghép thực hiện. Trong năm 2018, các vị đại biểu HĐND thị xã và phường Nam Hồng đã bố trí 16 điểm tiếp xúc, gặp gỡ với cử tri và Nhân dân ở các tổ dân phố của phường Nam Hồng sau các kỳ họp thường lệ của HĐND các cấp. Theo đó, tại các điểm, các bậc cử tri đã được nghe các vị đại biểu HĐND 2 cấp quán triệt Nghị quyết HĐND thị xã kỳ họp thứ 5, 6, Nghị quyết HĐND phường kỳ họp thứ 4, 5, nhiệm kỳ 2016-2021; đồng thời nghe phổ biến nội dung các nghị quyết chuyên đề của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII thông qua tại kỳ họp thứ 6,7; tiếp đó, cử tri và các tầng lớp Nhân dân được nghe cán bộ UBND phường phổ biến các nội dung: Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 11/5/2018 của UBND thị xã Hồng Lĩnh về việc ban hành quy định về trách nhiệm, cách thức công khai xin lỗi và kiểm điểm trách nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh khi để xảy ra trường hợp gây khó khăn, phiền hà hoặc chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính; Quán triệt một số vấn đề "mới" có liên quan đến lĩnh vực đất đai, đô thị, tài chính; Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 2049/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, các thị trấn Cẩm Xuyên, Can Lộc, Nghi Xuân, Xuân An, Đức Thọ, Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê và vùng phụ cận. Chương trình hành động của UBND phường để thực hiện Nghị quyết HĐND các cấp.

Sau khi tuyên truyền, quán triệt các nội dung, các vị đại biểu HĐND 2 cấp và cán bộ công chức UBND phường đã  trực tiếp giải đáp các câu hỏi mà cử tri và Nhân dân quan tâm theo hình thức hỏi – đáp pháp luật. Chính vì vậy đã làm cho  công tác tuyên truyền đạt được hiệu quả cao, giúp người dân tiếp thu được đầy đủ, chính xác hơn các quy định của pháp luật trên các lĩnh vực. Theo báo cáo đánh giá, ước tính có trên 2.000 lượt người dân đến tham dự các buổi tuyên truyền,TXCT sau mỗi kỳ họp.

Cử tri phường Nam Hồng phát biểu, đóng góp ý kiến cho cơ quan dân cử

Cử tri Thái Thặng, Tổ dân phố 2, phường Nam Hồng cho biết: "Hiện nay, Đảng, Nhà nước ta đang đẩy mạnh cải cách hành chính, giảm hội họp nhưng vẫn đảm bảo thực hiện công khai, minh bạch mọi chủ trương, đường lối, chính sách cho các tầng lớp Nhân dân, các vị đại biểu HĐND 2 cấp được bầu trên địa bàn đã biết phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ để cùng tổ chức thành một cuộc họp để gặp gỡ, tuyên truyền và giải đáp các thắc mắc của cử tri là cách làm rất hay, cần tiếp tục phát huy, tôi cho rằng đây cũng là hình thức TXCT thiết thực và hiệu quả bởi thông qua TXCT, gặp gỡ, các ý kiến, kiến nghị cũng như thắc mắc của chúng tôi về chủ trương, chính sách, nghị quyết được đại biểu HĐND và cán bộ chuyên môn của UBND phường giải đáp thấu đáo. Chúng tôi cũng thấy vui, tin tưởng vì các vị đại biểu HĐND đã không phụ sự kỳ vọng của cử tri."

Chia sẻ về kinh nghiệm tổ chức các cuộc TXCT sau kỳ họp lồng ghép sao cho có hiệu quả, đồng thời phát huy tối đa trách nhiệm của từng đại biểu, ông Bùi Văn Quảng – Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND thị xã bầu tại phường Nam Hồng cho biết: "Quan trọng là thông tin và công tác chuẩn bị. Sau kỳ họp HĐND phường, tôi chủ động nắm thông tin từ cấp trên, sau đó phối hợp UBND phường xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết, lồng ghép các nội dung của cấp trên để cụ thể hóa thực hiện ở cấp mình; đồng thời, trên cơ sở các chủ trương chính sách mới có hiệu lực mà ngành Tư pháp cung cấp, lựa chọn nội dung để phổ biến nhất là các vấn đề cử tri quan tâm, thời sự. Để phát huy vai trò của đại biểu, tôi phân công từng vị chịu trách nhiệm báo cáo tại các điểm, đồng thời, cho đại biểu góp ý cho nhau vào nội dung báo cáo để sâu và sát với thực tiễn. Điều quan trọng nữa là khâu phối hợp, qua thực tiễn các đợt TXCT sau kỳ họp cho thấy, để thành công, việc thống nhất nhiệm vụ của từng bộ phận rất quan trọng."

Khoản 1 Điều 115 Hiến pháp năm 2013 quy định:"Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở địa phương; phải liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử tri về hoạt động của mình và của Hội đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nhân dân. Đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ vận động nhân dân thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên nhân dân tham gia quản lý nhà nước". Để vận động nhân dân thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước thì mỗi một đại biểu HĐND phải là 01 tuyên truyền viên có trách nhiệm thì mới làm tròn trọng trách này. Theo đó, HĐND cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND, nhất là phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò, nhiệm vụ của các đại biểu nhất là trong thực hiện liên hệ với cử tri. Bởi chỉ khi những người đại biểu thực sự nắm bắt được mong muốn, nguyện vọng chính đáng của người dân,thông qua đó phổ biến để đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và nghị quyết vào cuộc sống; đồng thời từ thực tiễn cuộc sống biết chắt lọc, mang ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào nghị trường thì mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng sự kỳ vọng, mong mỏi của các tầng lớp Nhân dân. Cách TXCT sau kỳ họp của các vị đại biểu HĐND thị xã bầu tại phường Nam Hồng là một trong những cách làm hay, thắt chặt cầu nối đại biểu với cử tri, cần được nhân rộng./.

BÌNH NGUYÊN – BẢO PHƯƠNG

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 7 4 1 0 2 1 6
Hôm nay: 7.280
Hôm qua: 22.191
Tháng này: 568.381

Liên kết Website Liên kết Website