Truy cập nội dung luôn
Thảo luận sôi nổi về các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Cập nhật lúc: 15:13 - 26/12/2018 Lượt xem: 157

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7- HĐND thị xã khoá VI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND thị xã tiến hành thảo luận tại Hội trường. Chủ tịch HĐND thị xã Nguyễn Văn Hải và Phó Chủ tịch HĐND thị xã Đặng Minh Khang điều hành.

Theo đó, sau khi đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã định hướng thảo luận tại Hội trường, các đại biểu HĐND Thị xã đã tham gia phát biểu sâu về kết quả thực hiện các nghị quyết HĐND thị xã về kinh tế - xã hội; thu,, chi ngân sách; tập trung vào chỉ tiêu mà các dự thảo nghị quyết trình ra kỳ họp.

Mở đầu cho phần thảo luận, đại biểu Bùi Quang Liêm - Tổ Thuận Lộc bày tỏ sự đồng tình nhất trí với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Đồng thời, thảo luận sâu về các cơ chế hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đại biểu bày tỏ: việc hấp thụ các cơ chế hỗ trợ nông nghiệp trên địa bàn thị xã còn hạn chế, từ năm 2015 đến nay, hầu như chưa có đơn vị, cá nhân nào được hỗ trợ do cơ chế tỉnh, thị xã đề ra quá cao, không sát thực tiễn; đồng thời, kiến nghị HĐND thị xã xem xét sửa đổi Nghị quyết số 74/2015/NQ-HĐND, ngày 25/12/2015 của HĐND thị xã về ban hành Quy định cơ chế khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, giai đoạn 2016 – 2020 theo hướng, hạ quy mô hỗ trợ cánh đồng mẫu lớn từ 5 ha xuống 2ha  cho phù hợp. Ngoài ra, đại biểu cũng cho rằng việc xây dựng các mô hình liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp để được hỗ trợ giống, cây con cũng chưa sát thực tiễn, đề nghị xem xét.

Đại biểu Bùi Quang Liêm, Tổ Thuận Lộc: Đề nghị HĐND thị xã có cơ chế quan tâm hoàn thiện tiêu chí số 20 khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu để đến tháng 6/2019 xã Thuận Lộc đạt được tiêu chí này.

Về xây dựng nông thôn mới, đại biểu Liêm thông tin Đoàn kiểm tra Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh vào đầu tháng 12/2018 vừa qua đánh giá tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu và vườn mẫu của xã Thuận Lộc chưa đạt, theo đó, đề nghị HĐND thị xã có cơ chế, ngân sách quan tâm hoàn thiện tiêu chí số 20 khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu để đến tháng 6/2019 xã Thuận Lộc đạt được tiêu chí này.

Cũng bày tỏ sự đồng tình cao với các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, đại biểu Bùi Văn Quảng – Tổ Nam Hồng lại đi sâu phân tích một số vướng mắc trong quản lí nhà nước trên các lĩnh vực và kiến nghị HĐND thị xã có giải pháp để định hướng cho ngành chức năng quản lí quỹ đất nhằm sử dụng đất có hiệu quả. Đồng thời, kiến nghị kiểm tra hệ thống xử lí rác thải của HTX Hồng Phong; tu sửa hệ thống xử lí rác thải tại khu vực chợ cũ Hồng Lĩnh.

Không đi sâu vào nội dung các báo cáo mà đi thẳng vào các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2019, đại biểu Nguyễn Thị Thắm – Tổ Đức Thuận kiến nghị HĐND xem xét lại chỉ tiêu đánh giá thu nhập bình quân đầu người đã sát chưa. Về chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT đề ra cho năm 2019 trên 89% sẽ cao, vì số lượng người tham gia đã bão hòa, năm 2019 một số cơ chế hỗ trợ đóng BHYT không thực hiện nữa nên e rằng chỉ tiêu này sẽ khó hoàn thành, đề nghị thị xã tiếp tục xem xét có cơ chế hỗ trợ  hộ gia đình giảm trừ đóng BHYT như mấy năm gần đây. Đại biểu Thắm cũng cho rằng tỷ lệ bao phủ BHXH đề ra trên 28% là thấp đề nghị nâng lên. Ngoài ra, đối với chỉ tiêu cơ quan công sở Văn hóa cũng nên xem xét nâng lên từ 85 đến 90%. Đối với tờ trình về cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị, đại biểu cho rằng đối với hỗ trợ làm đường không nên quy định mức giá 75.000đ/m2 vì giá sẽ biến động, đề nghị hỗ trợ theo hướng phân chia tỷ lệ 50/50 thì phù hợp hơn. Đồng thời, đề nghị đừng cứng nhắc trong quy định về chiều dài các tuyến phải trên 100m mà nên hỗ trợ cả những tuyến đường ngắn. Xem xét sửa đổi cơ chế hỗ trợ làm kênh mương thủy lợi nội đồng 56.000 đ/m2 trong Nghị quyết 74 của HĐND thị xã vì so với hiện nay là thấp đề nghị nâng lên. Đại biểu cũng phản ánh thêm những bất cập, vướng mắc trong việc giải quyết công nhận lại diện tích đất theo Quyết định số 2443/QĐ-UBND, ngày 28/8/2018 quy định điều kiện, hạn mức và trình tự, thủ tục công nhận lại diện tích đất ở cho các thửa đất có vườn ao gắn liền với đất ở có nguồn gốc sử dụng ổn định trước ngày 18/12/1980  trong thực tiễn và đề nghị thị xã có những giải pháp, kiến nghị cụ thể để tạo thuận lợi cho Nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Thắm: Xem xét sửa đổi cơ chế hỗ trợ làm kênh mương thủy lợi nội đồng 56.000 đ/m2 trong Nghị quyết 74 của HĐND thị xã vì so với hiện nay là thấp đề nghị nâng lên

Cũng tham gia thảo luận về các nội dung trình kỳ họp, đại biểu Võ Thị Kim Anh, Tổ Đậu Liêu đi sâu phản ánh tình trạng quản lí quy hoạch, đầu tư các dự án. Theo đó, đại biểu cho rằng việc thực hiện quy hoạch còn điều chỉnh nhiều; việc cho doanh nghiệp mượn vùng trồng cây xanh nhưng chưa có quy định cụ thể về thời gian, diện tích, làm cho phường địa phương khó khăn trong quản lí; một số dự án đã được cấp phép đầu tư đã quá thời gian quy định mà chưa thi công, đề nghị sớm thu hồi đất như cây Hông, gạch chưng áp ACC ở Đậu Liêu; tăng cường giám sát công tác đảm bảo VSMT. Đại biểu cũng thống nhất quan điểm thu ngân sách  tuy vượt nhưng không bền vững, chủ yếu từ đất.

Đại biểu Võ Thị Kim Anh: Một số dự án đã được cấp phép đầu tư đã quá thời gian quy định mà chưa thi công, đề nghị sớm thu hồi đất như cây Hông, gạch chưng áp ACC ở Đậu Liêu

Thảo luận sâu về các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2019, đại biểu Nguyễn Quang Vinh, Tổ Bắc Hồng bảy tỏ thống nhất với kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội, đó là: chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2019 đặt ở mức 660 tỷ đồng là thấp, đề nghị HĐND thị xã xem xét để phấn đấu đạt 700 tỷ đồng; Tỷ lệ bao phủ BHXH đề ra trên 30% là thấp vì năm 2018 đã đạt trên 28%; năm 2019 dự kiến sẽ có một khối lượng lớn lao động được giải quyết việc làm, nên đề nghị nâng tỷ lệ này lên trên 35%, tiến tới mục tiêu phấn đấu trên 50% như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa VI đề ra; Bổ sung vào chỉ tiêu: Tiêu chí xây dựng nông thôn mới: Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vười mẫu: Đạt (hoàn thành trước tháng 6/2019); tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí đã hoàn thành theo Quyết định số 05 của UBND tỉnh. Đồng thời, thống nhất như đề nghị của đại biểu Nguyễn Thị Thắm, Tổ Đức Thuận trong cơ chế chỉnh trang đô thị đó là: không nên quy định mức giá 75.000đ/m2 vì giá sẽ biến động, đề nghị hỗ trợ theo hướng phân chia tỷ lệ 50/50 thì phù hợp hơn. Về tiêu chí xây dựng 1 đến 2 trường chuẩn Quốc gia: Trường Mầm non Đậu Liêu đã được quan tâm xây dựng; còn trường Mầm non Bắc Hồng đang tồn tại 02 điểm trường, đề nghị UBND thị xã tiếp tục đầu tư xây dựng trường Mầm non Bắc Hồng thêm  6 phòng học để đạt chỉ tiêu đề ra;

Về giải pháp, đại biểu đề nghị đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân thị xã khóa VI, kỳ họp thứ 4 về việc thông qua Đề án "xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017 - 2020 và những năm tiếp theo"; cần quan tâm đến công tác trùng tu, quảng bá các di tích, từ đó có giải pháp khai thác phát triển du lịch văn hóa tâm linh.

Cùng thảo luận về các chỉ tiêu kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới, các đại biểu HĐND thị xã cũng bày tỏ sự thống nhất với báo cáo thẩm tra và các ý kiến thảo luận. Về cơ chế xây dựng nông thôn mới, đại biểu Lê Đình Phượng, Tổ Thuận Lộc  phản ánh tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu: chưa đạt. Đề nghị thị xã có cơ chế về ngân sách hỗ trợ. Ngoài ra, các đại biểu cũng bày tỏ về những vướng mắc trong sản xuất nông nghiệp, như việc hỗ trợ giống, hỗ trợ đất trồng lúa, kênh mương thủy lợi.

Trong cuối phiên làm việc sáng nay, kỳ họp thứ 7 tiếp tục diễn ra với phiên chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm. Cổng TTĐT thị xã sẽ tiếp tục thông tin về diễn biến kỳ họp đến bạn đọc và Nhân dân./.

                               ĐINH THÁI – BÌNH NGUYÊN

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 7 3 1 7 9 4 7
Hôm nay: 17.478
Hôm qua: 25.230
Tháng này: 476.112

Liên kết Website Liên kết Website