Truy cập nội dung luôn
Bế mạc kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa VI
Cập nhật lúc: 20:32 - 26/12/2018 Lượt xem: 175

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 – HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã thành công tốt đẹp. HĐND thị xã đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết trên các lĩnh vực.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã đã xem xét, đánh giá và thảo luận các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết: về kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2018; quyết định các mục tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019; kết quả thực hiện công tác đầu tư phát triển; dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của UBND thị xã; Báo cáo kết quả công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Báo cáo hoạt động của HĐND thị xã, Toà án nhân dân thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Chi cục Thi hành án dân sự năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp 7; Phát biểu của Uỷ ban MTTQ thị xã về hoạt động giám sát, xây dựng chính quyền; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân thị xã về nội dung các báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã, báo cáo của các ban, ngành trình Kỳ họp; Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND, các Ban Hội đồng nhân dân thị xã.

Đại biểu HĐND thị xã chất vấn tại kỳ họp

Các Tờ trình và dự thảo nghị quyết về: đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019; đề nghị thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; đề nghị phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; về cơ chế hỗ trợ chỉnh trang đô thị và các tờ trình về tổ chức nhân sự, lấy phiếu tín nhiệm.

Kỳ họp đã dành 1 buổi thảo luận tại hội trường với 08 ý kiến phát biểu; 1 buổi chất vấn và trả lời chất vấn với 21 câu hỏi chất vấn, 04 nhóm nội dung chất vấn trực tiếp với 09 câu hỏi đối với 04 đơn vị: phòng Kinh tế; phòng Giáo dục và Đào tạo; phòng Quản l‎í đô thị; phòng Tài nguyên – Môi trường (có 16 lượt đại biểu HĐND thị xã tái chất vấn).

Hoạt động thảo luận được đổi tập trung tại hội trường và thảo luận trước khi diễn ra kỳ họp tại các Tổ đại biểu HĐND. Hoạt động chất vấn của HĐND thị xã tiếp tục được đổi mới và cải tiến. Chủ tọa điều hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn vừa đảm bảo chặt chẽ theo chương trình, vừa linh hoạt, do đó đã phát huy được tính dân chủ, tập trung trí tuệ của đại biểu trong phát biểu, thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng. Việc trả lời chất vấn của UBND thị xã, các phòng, các ngành khá thẳng thắn, rõ ràng, trúng vấn đề, đưa ra được hướng giải quyết, có lộ trình hợp lý. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã đã phát biểu làm rõ thêm một số nội dung về công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND, thể hiện trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trên địa bàn. Nhìn chung, nội dung chất vấn thiết thực, đi thẳng vào những nhóm vấn đề mà các vị đại biểu và cử tri quan tâm; việc trả lời chất vấn và giải trình thẳng thắn, cụ thể, rõ ràng. Hội đồng nhân dân thị xã yêu cầu UBND thị xã chỉ đạo các phòng, ban, ngành tổ chức thực hiện tốt các giải pháp đã nêu trong báo cáo và nghị quyết, tiếp thu giải quyết các ‎ý kiến, kiến nghị của cử tri và cam kết khi trả lời chất vấn của đại biểu HĐND; Thường trực, các ban và các vị đại biểu HĐND cần tăng cường theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các lời hứa với cử tri, trả lời chất vấn tại kỳ họp của UBND thị xã và các ngành liên quan.

Đ/c Trần Quang Tuấn - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tiếp thu và giải trình tại kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, HĐND thị xã đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là sự ghi nhận, động viên, khích lệ những việc đã làm được và làm tốt. Đồng thời cũng là sự đánh giá, nhắc nhở với những việc còn hạn chế để kịp thời sửa chữa, khắc phục. Qua kết quả, những người được tín nhiệm cao không vì thế mà tự thỏa mãn, say mê với thành tích mà cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện nêu cao hơn nữa trách nhiệm của mình để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đối với những người có phiếu tín nhiệm thấp là dịp nhận thức sâu sắc, suy ngẫm lại trách nhiệm của mình trong thời gian qua đối với cơ quan đơn vị mình phụ trách và trách nhiệm trước Nhân dân, từ đó tăng cường tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương để phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng tốt hơn, tạo niềm tin cao hơn.

Với sự thống nhất cao, kỳ họp thứ 7 - HĐND thị xã đã thông qua 07 nghị quyết, gồm:  Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019; Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND; Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên UBND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021; Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thị xã bầu; Nghị quyết về phân bổ dự toán thu chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư phát triển năm 2019

HĐND thị xã đề nghị UBND thị xã tập trung thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 đã được thống nhất quyết nghị; bên cạnh đó cần lưu ý thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã và tinh thần nội dung tham gia phát biểu của các vị đại biểu tại kỳ họp. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm nhóm giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với cải cách hành chính và nghị quyết liên quan đến sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt đô thị loại III vào năm 2020, Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 20/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về lãnh đạo xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Trước mắt, triển khai xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND thị xã trên các lĩnh vực.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh:"Sau kỳ họp này, đề nghị UBMTTQ thị xã phối với với Thường trực HĐND thị xã tổ chức cho các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã TXCT để báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, giải thích, tuyên truyền các nghị quyết HĐND thị xã đã ban hành; tăng cường các hoạt động giám sát, đối thoại, tiếp nhận các ý kiến giám sát, phản biện, nhất là giám sát, phản biện việc thực hiện các chính sách, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã; đồng thời cung cấp thông tin về kết quả thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân cho cử tri và Nhân dân. Hội đồng nhân dân thị xã kêu gọi các ngành, các cấp, toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng, đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, công tác, thực hành tiết kiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2019".

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã bế mạc kỳ họp

Trước thềm chuẩn bị đón năm mới - xuân Kỷ Hợi 2019, thay mặt HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã trân trọng gửi đến các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cử tri và Nhân dân lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, giành nhiều thắng lợi và một năm mới an khang, thịnh vượng./.

BÌNH NGUYÊN – BẢO PHƯƠNG

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 7 4 0 9 8 6 5
Hôm nay: 6.929
Hôm qua: 22.191
Tháng này: 568.030

Liên kết Website Liên kết Website