Truy cập nội dung luôn
Thị xã Hồng Lĩnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019
Cập nhật lúc: 09:22 - 28/01/2019 Lượt xem: 222

Năm 2018 đã qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, ngành cấp tỉnh; sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên, của cộng đồng doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân, thị xã Hồng Lĩnh đã có những bước phát triển khởi sắc: 24/27 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất một số ngành kinh tế chủ yếu tăng trên 12% so với cùng kỳ; đầu tư hạ tầng đô thị và quản lý đô thị có sự tập trung và tăng cường; chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh được quan tâm chỉ đạo, điều hành và có những bước chuyển biến tích cực; đạt thêm 02 tiêu chí xây dựng đô thị loại III; xã Thuận Lộc tập trung củng cố, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới bền vững. Thu hút đầu tư đi vào thực chất và hiệu quả, đặc biệt là việc kêu gọi thành công dự án Nhà máy may Haivina Hồng Lĩnh quy mô 345 tỷ đồng, khi hoàn thành đi vào sử dụng sẽ giải quyết việc làm cho 4000 – 5000 lao động. Lĩnh vực văn hóa thông tin, thể dục thể thao tiếp tục được triển khai khá toàn diện, các hoạt động và các sự kiện chính trị, văn hóa của địa phương, của Tỉnh có sự chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng tại Thị xã. Hệ thống giáo dục - đào tạo của Thị xã tiếp tục được quan tâm đầu tư; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được đảm bảo, các chế độ chính sách chăm sóc người có công, chăm lo hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện đã tạo đà cho sự phát triển của năm 2019 và những năm tiếp theo, phấn đầu hoàn thành các mục tiêu mà đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Lãnh đạo Thị xã trao giấy khen cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Kinh tế thị xã phát triển chưa có bước đột phá; hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn còn gặp nhiều khó khan; việc huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng các tiêu chí đô thị loại III chưa đạt yêu cầu; vi phạm trật tự đô thị diễn ra còn nhiều; vệ sinh môi trường còn bất cập; chất lượng nếp sống văn hóa văn minh đô thị chuyển biến chậm; quốc phòng, an ninh còn tiểm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trên một số mặt còn hạn chế…

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những hạn chế, yếu kém, năm 2019 thị xã Hồng Lĩnh tập trung cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất, tiếp tục huy động nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh đạt các tiêu chí đô thị loại III theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh. Ưu tiên phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường; phát triển toàn diện văn hoá, xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Tăng cường các hoạt động đấu tranh trấn áp tội phạm, nhất là các phần tử phản động, tội phạm xã hội đen, tệ nạn xã hội, ma túy, đánh bạc, vi phạm về môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực hiện đồng bộ các biện pháp kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông.

Thứ hai, tăng cường huy động các nguồn lực, trong đó tập trung huy động nguồn lực từ xã hội hóa đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã được thành lập. Hoàn thành hạng mục đường giao thông nội cụm và hệ thống thoát nước thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Nam Hồng; xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi và đôn đốc nhà đầu tư triển khai các dự án đúng tiến độ. Thu hút xã hội hóa đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại - dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai các dự án thương mại - dịch vụ đã đăng ký đầu tư.

Thứ ba, Tiếp tục tập trung chỉ đạo, kiên trì thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành nông nghiệp; vận động nhân dân chuyển dần từ phương thức cấy truyền thống sang gieo thẳng; tổ chức xây dựng một số mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên các vùng đất màu hoang hóa, sản xuất kém hiệu quả để tổng kết nhân rộng trong những năm tới góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đã đạt theo Quyết định số 05 của UBND tỉnh tại xã Thuận Lộc.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ xây dựng chương trình phát triển đô thị; tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước trên địa bàn. Thực hiện tốt kế hoạch chỉnh trang đô thị năm 2019, xây dựng tuyến phố, ngõ phố văn minh. Gắn quy hoạch phát triển thị xã Hồng Lĩnh với sự phát triển của khu vực phụ cận; lập quy hoạch chi tiết các khu chức năng, các khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn, đảm bảo có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hình thành các khu phố thân thiện với môi trường, đồng thời lập kế hoạch cải tạo một số khu dân cư hiện có nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Thứ năm, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND, ngày 16/7/2018 của HĐND tỉnh về Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các chỉ tiêu của Đề án để thực hiện trong năm 2019 nhất là làm tốt công tác tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện để sáp nhập trường THCS với trường Tiểu học tại phường Đậu Liêu và xã Thuận Lộc. Có kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất để đưa 2 điểm trường Mầm non Bắc Hồng về một địa điểm đáp ứng việc xây dựng trường chuẩn quốc gia như chỉ tiêu đề ra.

Thứ sáu, nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới và chất lượng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa; đặc biệt chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án xây dựng, nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2017-2020 và những năm tiếp theo. Hoàn thành quy hoạch xây dựng các công trình: Khu di tích Đại Hùng, chùa Thiên Tượng, chùa Long Đàm, chùa Hang; đôn đốc nhà đầu tư triển khai dự án Khu sinh thái nghỉ dưỡng và công viên giải trí Clarion Hồng Lĩnh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20 và Nghị quyết số 21 Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về tăng cường công tác y tế, dân số trong tình hình mới; tiếp tục chỉ đạo xây dựng và triển khai Đề án liên kết với các cơ sở y tế nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân, phấn đấu xây dựng Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh trở thành trung tâm khám, chữa bệnh có uy tín khu vực phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh.

Thứ bảy, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Kịp thời tổ chức sơ, tổng kết chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ đảng đảm bảo mục đích, yêu cầu. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 94 về đấu tranh phòng chống và làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch. Nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019. Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, hội viên theo kế hoạch.

Thứ tám, thực hiện rà soát quy trình đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, đánh giá, tiêu chuẩn hóa chức danh cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, phục vụ công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội MTTQ thị xã lần thứ VI; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng và các chính sách cán bộ.

Thứ chín, xây dựng, tổ chức thực hiện hoàn thành Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Thị ủy. Kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các thông báo, kết luận sau kiểm tra, giám sát. Tập trung đổi mới phương pháp làm việc, phương pháp tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị, thiết thực, hiệu quả. Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ở cơ sở, không để đơn thư tồn đọng, vượt cấp, kéo dài; có biện pháp xử lý, hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với địa phương, đơn vị có nhiều đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp.   

Thứ mười, tiếp tục quán triệt, triển khai sâu rộng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận. Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các Ban chỉ đạo. Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quy chế tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn, mở rộng và phát huy dân chủ tạo sự động thuận, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, trong nhân dân. Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong nhân dân.

Năm 2019, là năm quyết định đến việc thực hiện các mục tiêu chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 – 2020, với quyết tâm chính trị cao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nhiệp và mọi tâng lớp nhân dân, tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu xây dựng thị xã Hồng Lĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

NGUYỄN VĂN HẢI

Phó Bí Thư, Chủ tịch HĐND thị xã

         
Tin cùng chuyên mục

Thăm dò dư luận Thăm dò dư luận

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Liên kết Doanh nghiệp Liên kết Doanh nghiệp

 

 

Lượng người truy cập Lượng người truy cập

0 0 3 8 2 0 0 4 1 6
Hôm nay: 24.371
Hôm qua: 39.379
Tháng này: 595.537

Liên kết Website Liên kết Website