Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính

Đề nghị xác nhận cấp giấy chứng nhận thành tích tham gia kháng chiến.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Các tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Uỷ ban nhân dân cấp huyện; công chức chuyên môn xem xét hồ sơ, nếu đầy đủ và hơp lệ thì viết phiếu hẹn và chuyển hồ sơ lên Phòng Nội vụ xử lý, nếu hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì hướng dẫn đối tuợng hoàn chỉnh.

Bước 2: Công chức Phòng Nội vụ thực hiện:

+  Tra cứu sổ vàng làm văn bản xác nhận thành tích tham gia kháng chiến cho đối tượng.

+ Tra cứu sổ vàng, tổng hợp danh sách, lập Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND huyện ký, gửi Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để cấp giấy chứng nhận.

- Bước 3: Tổ chức nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Cách thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần

- Tờ trình của tổ chức có danh sách kèm theo hoặc Đơn đề nghị của cá nhân có xác nhận của địa phương, Tổ chức  nơi cư trú (bản chính).

- Hồ sơ khen thưởng lưu tại Tổ chức cơ sở trực tiếp của cá nhân đề nghị xác nhận (bản sao có công chứng)

- Các giấy tờ liên quan khác (nếu có) để chứng minh đối tượng được khen thưởng.

Số lượng hồ sơ 02 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Ghi chú thời hạn giải quyết  
Cơ quan thực hiện khác  
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận, giấy xác nhận
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005.

            - Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TĐKT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT.

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luât sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh  về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng.

Kí hiệu biên nhận  

Tập tin đính kèm: 


Các thủ tục khác có liên quan

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 6 6 9 3 6 8 7
Hôm nay: 14.793
Hôm qua: 31.918
Tháng này: 669.238