Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính

Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác khen thưởng

Trình tự thực hiện

Bước 1: Phòng Nội vụ Uỷ ban nhân dân cấp huyện tiếp nhận đơn thư khiếu nại của tổ chức, cá nhân về công tác khen thưởng.

Bước 2: Công chức chuyên môn xem xét nội dung đơn thư:

- Trường hợp đơn thư không có đích danh người gửi, công chức phụ trách kiểm tra lại các nội dung đơn thư để báo cáo Trưởng phòng Nội vụ, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện biết.

- Trường hợp đơn thư có đích danh người gửi, công chức phụ trách kiểm tra hoặc tham mưu cho Phòng Nội vụ thành lập Đoàn kiểm tra, căn cứ kết quả kiểm tra, công chức phụ trách công tác thi đua khen thưởng làm văn bản trả lời cho đối tượng.

Bước 3: Văn thư gửi văn bản trả lời theo địa chỉ tập thể, cá nhân khiếu nại.

Cách thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

- Qua đường bưu điện

Thành phần

- Đơn trình bày lý do khiếu nại, tố cáo (bản chính)

- Những văn bản liên quan đến nội dung tố cáo, khiếu nại (bản phô tô có công chứng)

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Ghi chú thời hạn giải quyết  
Cơ quan thực hiện khác  
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Căn cứ pháp lý

- Luật Khiếu nại, Tố cáo năm 1998.

            - Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật KN, TC năm 2005.

            - Luật TĐKT ngày 26/11/2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT ngày 14/6/2005.

            - Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TĐKT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TĐKT.

- Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18/6/2008 của Tổng Thanh tra về việc ban hành bộ mẫu đơn khiếu nại, tố cáo.

- Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính Phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luât sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

- Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế Thi đua - Khen thưởng.

Kí hiệu biên nhận  

Tập tin đính kèm: Mau TTHC 23.doc


Các thủ tục khác có liên quan

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 6 6 9 2 9 6 8
Hôm nay: 14.074
Hôm qua: 31.918
Tháng này: 668.519