Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
161 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với trường hợp chủ sở hữu tài sản đồng thời là người sử dụng đất Tài nguyên - Môi trường
162 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu Tài nguyên - Môi trường
163 Thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý Tài nguyên - Môi trường
164 Thủ tục đăng ký đất đai lần đầu nhưng người sử dụng đất chưa có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận Tài nguyên - Môi trường
165 Hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh khuyết tật, mồ côi thuộc hộ nghèo có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đang học mẫu giáo và các trường phổ thông Lao động - Thương binh - Xã hội
166 Miễn, giảm học phí cho trẻ em học mẫu giáo, học sinh, sinh viên khuyết tật, mồ côi thuộc hộ nghèo có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập Lao động - Thương binh - Xã hội
167 Cấp, điều chỉnh hoặc cấp lại giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật thuộc cấp huyện quản lý Lao động - Thương binh - Xã hội
168 Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào cơ sở bảo trợ xã hội Lao động - Thương binh - Xã hội
169 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người khuyết tật Lao động - Thương binh - Xã hội
170 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người khuyết tật Lao động - Thương binh - Xã hội

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 6 6 9 4 6 0 7
Hôm nay: 15.713
Hôm qua: 31.918
Tháng này: 670.158