Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
171 Trợ cấp xã hội; hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng hoặc người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt nặng Lao động - Thương binh - Xã hội
172 Cấp, cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi thuộc thẩm quyền của cấp huyện Lao động - Thương binh - Xã hội
173 Tiếp nhận người cao tuổi vào cơ sở bảo trợ xã hội Lao động - Thương binh - Xã hội
174 Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Lao động - Thương binh - Xã hội
175 Điều chỉnh mức trợ cấp và thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi Lao động - Thương binh - Xã hội
176 Trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi; người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng Lao động - Thương binh - Xã hội
177 Trợ cấp đột xuất Lao động - Thương binh - Xã hội
178 Trợ cấp mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội Lao động - Thương binh - Xã hội
179 Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền cấp huyện hoặc cấp tỉnh quản lý Lao động - Thương binh - Xã hội
180 Điều chỉnh mức trợ cấp, chấm dứt hưởng trợ cấp Lao động - Thương binh - Xã hội

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 6 6 9 2 9 0 7
Hôm nay: 14.013
Hôm qua: 31.918
Tháng này: 668.458