Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
191 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công với cách mạng từ trần Lao động - Thương binh - Xã hội
192 Giải quyết mai táng phí, trợ cấp một lần cho người có công với cách mạng từ trần Lao động - Thương binh - Xã hội
193 Giải quyết chế độ đối với người có công giúp đỡ cách mạng Lao động - Thương binh - Xã hội
194 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Lao động - Thương binh - Xã hội
195 Xác nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Lao động - Thương binh - Xã hội
196 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; thương binh, bệnh binh đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Lao động - Thương binh - Xã hội
197 Xác nhận và giải quyết chế độ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Lao động - Thương binh - Xã hội
198 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Lao động - Thương binh - Xã hội
199 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Lao động - Thương binh - Xã hội
200 Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng Liệt sỹ Lao động - Thương binh - Xã hội

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 6 6 9 3 5 3 1
Hôm nay: 14.637
Hôm qua: 31.918
Tháng này: 669.082