Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
71 Chấp thuận mở bến khách ngang sông Quản lý đô thị
72 Xóa chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Quản lý đô thị
73 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa bị mất Quản lý đô thị
74 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật) Quản lý đô thị
75 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký) Quản lý đô thị
76 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký) Quản lý đô thị
77 Đổi giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Quản lý đô thị
78 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện thay đổi trụ sở hoặc hộ khẩu thường trú) Quản lý đô thị
79 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện đang khai thác, đăng ký lần đầu) Quản lý đô thị
80 Cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện chưa khai thác, đăng ký lần đầu) Quản lý đô thị

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 6 6 9 3 0 2 5
Hôm nay: 14.131
Hôm qua: 31.918
Tháng này: 668.576