Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính Tra cứu bộ thủ tục thuế hành chính

Tên
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực

STT
1 Giải quyết khiếu nại lần đầu Thanh tra
2 Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác khen thưởng Nội vụ
3 Đề nghị cấp đổi hiện vật khen thưởng do mất mát, hư hỏng, sai sót (Bằng có công với nước, Huân chương, Huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ). Nội vụ
4 Đề nghị xác nhận cấp giấy chứng nhận thành tích tham gia kháng chiến. Nội vụ
5 Đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập các hạng Nội vụ
6 Đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng Lao động cho tập thể và cá nhân Nội vụ
7 Đề nghị tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Nội vụ
8 Đề nghị tặng Cờ Thi đua Chính phủ Nội vụ
9 Khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất, đối ngoại Nội vụ
10 Đề nghị tặng Danh hiệu “chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”. Nội vụ
11 Tặng Cờ thi đua UBND tỉnh cho các tổ chức thuộc UBND các huyện, thành phố, thị xã. Nội vụ
12 Đề nghị tặng Bằng khen Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nội vụ
13 Đề nghị tặng Giấy khen Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện Nội vụ
14 Đề nghị tặng Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” Nội vụ
15 Đề nghị tặng Danh hiệu “Lao động tiên tiến”. Nội vụ
16 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dich vụ trò choi điện tử công cộng Văn hóa - Thông tin
17 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Văn hóa - Thông tin
18 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Văn hóa - Thông tin
19 Đề nghị tặng Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” Nội vụ
20 Đề nghị tặng Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”. Nội vụ
21 Đề nghị phong tặng hoặc truy tặng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Nội vụ
22 Đề nghị phong tặng (truy tặng) Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tập thể, cá nhân Nội vụ
23 Đề nghị UBND cấp huyện hiệp y khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng dân quân tự vệ. Nội vụ
24 Đề nghị tặng Danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng” cho tập thể Công an xã, Ban bảo vệ dân phố. Nội vụ
25 Đề nghị tặng Danh hiệu “Chiến sỹ tiên tiến”, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho cá nhân thuộc Công an xã, Ban bảo vệ dân phố. Nội vụ
26 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Nội vụ
27 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo. Nội vụ
28 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nội vụ
29 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nội vụ
30 Tiếp nhận thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Nội vụ
31 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nội vụ
32 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Nội vụ
33 Phê duyệt điều lệ Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Nội vụ
34 Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Nội vụ
35 Thủ tục hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Nội vụ
36 Thủ tục sáp nhập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Nội vụ
37 Thủ tục chia, tách Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Nội vụ
38 Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Nội vụ
39 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, trong xã Nội vụ
40 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cán bộ xã nghỉ việc theo quyết định số 130/CP - 111/HĐBT Nội vụ
41 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển ra ngoài tỉnh) Nội vụ
42 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (trường hợp chuyển trong tỉnh) Nội vụ
43 Cấp Giấy đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng (có từ 1.000 đến dưới 2.000 đầu sách). Văn hóa - Thông tin
44 Chuyển chế độ chi trả đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP, 111-HĐBT (Trường hợp chuyển trong huyện) Nội vụ
45 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Nội vụ
46 Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa - Thông tin
47 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành. Nội vụ
48 CHUYỂN TRƯỜNG ĐI TỈNH KHÁC VỚI HỌC SINH THCS VÀ TIỂU HỌC Giáo dục - Đào tạo
49 THỦ TỤC XIN HỌC LẠI ĐỐI VỚI HỌC SINH TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ Giáo dục - Đào tạo
50 THỦ TỤC TUYỂN SINH VÀO LỚP 6 THCS Giáo dục - Đào tạo
51 TIẾP NHẬN HỌC SINH THCS VÀ TIỂU HỌC TỪ TỈNH KHÁC CHUYỂN ĐẾN Giáo dục - Đào tạo
52 CHUYỂN TRƯỜNG TỪ HUYỆN NÀY ĐẾN HUYỆN KHÁC TRONG TỈNH Giáo dục - Đào tạo
53 TIẾP NHẬN HỌC SINH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀO HỌC Giáo dục - Đào tạo
54 TIẾP NHẬN HỌC SINH VIỆT NAM VỀ NƯỚC Giáo dục - Đào tạo
55 CẤP MỚI, GIA HẠN GIẤY PHÉP DẠY THÊM Giáo dục - Đào tạo
56 BẢN SAO BẰNG TÔT NGHIỆP THCS TỪ SỔ GỐC Giáo dục - Đào tạo
57 CHỈNH SỬA NỘI DUNG BẰNG TỐT NGHIỆP THCS Giáo dục - Đào tạo
58 Thủ tục xác cấp lại bản chính Giấy khai sinh Tư pháp - Hộ tịch
59 Thủ tục xác định lại giới tính Tư pháp - Hộ tịch
60 Thủ tục xác định lại dân tộc Tư pháp - Hộ tịch
61 Thủ tục bổ sung hộ tịch Tư pháp - Hộ tịch
62 Thủ tục điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác (không phải Sổ đăng ký khai sinh và Giấy khai sinh) Tư pháp - Hộ tịch
63 Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) Tư pháp - Hộ tịch
64 Gia hạn giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quản lý đô thị
65 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quản lý đô thị
66 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Quản lý đô thị
67 Cấp giấy phép lưu hành xe bánh xích tự hành trên đường bộ Quản lý đô thị
68 Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, quá khổ giới hạn, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ Quản lý đô thị
69 Cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông Quản lý đô thị
70 Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông Quản lý đô thị
71 Chấp thuận mở bến khách ngang sông Quản lý đô thị
72 Xóa chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa Quản lý đô thị
73 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa bị mất Quản lý đô thị
74 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện thay đổi tính năng kỹ thuật) Quản lý đô thị
75 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (đối với phương tiện chuyển quyền sở hữu nhưng thay đổi cơ quan đăng ký) Quản lý đô thị

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 6 6 9 3 9 4 2
Hôm nay: 15.048
Hôm qua: 31.918
Tháng này: 669.493