Công nhận danh hiệu Thôn, Tổ dân phố văn hóa giai đoạn 2016 - 2017 (06/11/2017)
Công nhận danh hiệu Thôn, Tổ dân phố văn hóa giai đoạn 2016 - 2017
Khen thưởng học sinh giỏi năm học 2016 - 2017 (06/11/2017)
Khen thưởng học sinh giỏi năm học 2016 - 2017
Khen thưởng người có công trong phong trào đền ơn đáp nghĩa (06/11/2017)
Khen thưởng người có công trong phong trào đền ơn đáp nghĩa
Khen thưởng phòng chống cháy rừng (06/11/2017)
Khen thưởng phòng chống cháy rừng
Khen thưởng phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017 (06/11/2017)
Khen thưởng phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2012 - 2017
Danh sách khen thưởng năm học 2016 - 2017 (06/11/2017)
Danh sácrh khen thưởng năm học 2016 - 2017

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Lượt người truy cập Lượt người truy cập

0 0 3 4 3 2 6 5 0 1
Hôm nay: 27.810
Hôm qua: 47.584
Tháng này: 499.059