Đề án xây dựng nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa văn minh đô thị giai đoạn đến năm 2020 (08/11/2017)
Đề án xây dựng nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa văn minh đô thị giai đoạn đến năm 2020
Kế hoạch chuyển một số diện tích trồng lúa kèm hiêu quả sang trồng ngô từ năm 2017 (08/11/2017)
Kế hoạch chuyển một số diện tích trồng lúa kèm hiêu quả sang trồng ngô từ năm 2017
Kế hoạch thực hiện QĐ 91 về xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành đô thị loại III vào năm 2020 (08/11/2017)
Kế hoạch thực hiện QĐ 91 về xây dựng thị xã Hồng Lĩnh trở thành đô thị loại III vào năm 2020
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KT-XH-QP-AN năm 2017 (08/11/2017)
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KT-XH-QP-AN năm 2017
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2016 – 2020 (08/11/2017)
Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa...
Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn 2016 – 2020 (08/11/2017)
Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh giai đoạn...

Hiển thị bình chọn Hiển thị bình chọn

Bạn biết đến Cổng Thông tin điện tử Thị xã Hồng Lĩnh qua...?
% Bình chọn
17% 9
a. Qua quảng cáo
15% 8
b. Được giới thiệu
32% 17
c. Qua mang Internet
4% 2
d. Qua Website khác
9% 5
e. Qua báo, đài, Tivi
23% 12
f. Qua công cụ tìm kiếm

Tổng bình chọn: 53

Bỏ phiếu vô hiệu vì phần bình chọn này đã hết hạn vào 07:31 01/01/2016.

Lượt truy cập Lượt truy cập

0 0 3 0 4 9 2 7 1 3
Hôm nay: 3.670
Hôm qua: 4.025
Tổng cộng: 30.492.713