LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
(Từ ngày:  Đến ngày:  )
Thứ
Ngày
Nội dung
Đơn vị chuẩn bị
Người chủ trì

Ngày

Thứ

NỘI DUNG

Đơn vị

chuẩn bị

Lãnh đạo

chủ trì, tham dự

19

2

Sáng: Giao ban lãnh đạo UBND thị xã.

Chiều: Giao ban Thường trực Thị uỷ.

Văn phòng

VP Thị ủy

Đ/c Chủ tịch

Thường trực Thị ủy

20

3

Các hoạt động kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Sáng: Lãnh đạo HĐND, UBND thị xã tiếp dân định kỳ.

Chiều: Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới.

 

BTD, T.Tra

Ph. LĐTBXH

 

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Hồng - PCT

21

4

Sáng: Triển khai kế hoạch sản xuất nông nghiệp 2019.

Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị uỷ cho ý kiến vào dự thảo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban chấp hành Đảng bộ Thị xã.

Ph. Kinh tế

Ph. Nội vụ

Đ/c Bình - PCT

Đ/c Chủ tịch

22

5

Sáng:- Họp Ban chỉ đạo Nông thôn mới tỉnh.

- Hội nghị tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Chiều:- Thường trực Thị uỷ duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019 của MTTQ, các đoàn thể.

- Họp rà soát lại tiến độ cấp GCN quyền sử dụng đất nông nghiệp xâm canh.

 

Chi cục THA

 

VP Thị ủy

 

VP ĐKQSDĐ

 

Đ/c Hồng - PCT

 

Đ/c Chủ tịch

 

Đ/c Bình - PCT

23

6

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khoá XII.

 

 

24

7

Các Đoàn công tác của BTV Thị uỷ đi kiểm tra, đôn đốc các phường, xã thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng NTM.

 

 

25

CN

Nghỉ Chủ nhật

 

 

26

2

Sáng: - Giao ban lãnh đạo UBND thị xã.

- Thường trực Thị uỷ duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của các Ban: Tổ chức, Dân vận.

Chiều: Giao ban Thường trực Thị uỷ.

Văn phòng

 

Đ/c Chủ tịch

 

27

3

Sáng: Hội nghị tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể Chính trị - Xã hội năm 2018, sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/ThU của Ban Thường vụ Thị uỷ; biểu dương mô hình Dân vận khéo năm 2018.

Chiều: Thường trực Thị uỷ duyệt Kế hoạch công tác năm 2019 của UBKT, Ban Tuyên giáo, Trung tâm BDCT.

MTTQ, các Đoàn thể

 

 

VP Thị ủy

Đ/c Hồng - PCT

 

 

 

Đ/c Chủ tịch

28

4

Sáng: Họp UBND thị xã phiên thường kỳ tháng 11.

Chiều: Hội nghị Báo cáo viên Thị uỷ.

Văn phòng

 

Đ/c Chủ tịch

 

29

5

Sáng: Thường trực Tỉnh uỷ làm việc với Ban Thường vụ Thị uỷ Hồng Lĩnh.

 

 

30

6

Sáng: Tập huấn Nghị định 139 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng.

Ph. QLĐT

Đ/c Bình - PCT