Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy

Nội dung chi tiết
Như file gắn kèm
File đính kèm:
1.25.ket_qua_ky_hop_thu_6_HDND_khoa_VI.signed.pdf

Thông báo kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND thị xã khóa VI
Số kí hiệu 25/TB HĐND Người ký Đặng Minh Khang
Ngày ban hành 26/07/2018 Ngày xuất bản 30/07/2018
Ngày hiệu lực 26/07/2018 Ngày hết hiệu lực
Lĩnh vực Lĩnh vực khác Loại văn bản Thông báo
Cấp ban hành huyện, thị xã Cơ quan ban hành HĐND thị xã Hồng Lĩnh
Văn bản liên quan theo Lĩnh vực:
  1. Quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã Hồng Lĩnh khóa VI
  2. Kế hoạch TXCT trước và sau kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa VI
  3. Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND thị xã khóa VI
  4. Quyết định về việc điều động công chức đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công thị xã
  5. Quyết định về việc điều động cán bộ đến làm việc tại Trung tâm Hành chính công thị xã